visie

VisieBuitengoedbeheer B.V. richt zich op het maatschappelijk ondernemen (MVO) op het grensvlak van onderwijs/zorg en bedrijfsleven. Daarmee worden private en publieke doelen verenigd.


Het onderhoud van (veelal opengestelde) landgoederen en buitenplaatsen wordt vormgegeven door een Werkleerbedrijf, waar de beroepsgerichte scholing van jongeren in een achterstandspositie centraal staat.


Buitengoedbeheer tracht hiermee, speciaal voor jongeren uit het VSO en de praktijkscholen, een maatschappelijk steunsysteem te mobiliseren.


Voor hen wil Buitengoedbeheer op maat een (kleinschalig) alternatief bieden op het werkvoorzieningschap en de weg plaveien naar een baan. Buitengoedbeheer werkt daarvoor volgens een innovatief concept samen met zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven, om ook deze jongeren zicht op een professionele toekomst te bieden.