team

Team 
Klaas Bomert  (coördinator)

Sinds 1983 is Klaas Bomert actief in de wereld van landgoederen. Bomert Beheer coördineert de uitvoering van groenaanleg, restauratie en onderhoud. Later is hij daar ook groenscholen bij gaan betrekken. Het werken met jongeren heeft hem geïnspireerd tot de oprichting van Buitengoedbeheer.


“Jongeren in een achterstandspositie weten over het algemeen op hoofdlijn wel wat zij ten voordele van zichzelf en hun leefomgeving veranderd zouden willen zien. Vaak hebben zij echter onvoldoende of geen mogelijkheden hun (persoonlijke) wensen te realiseren. Het is in deze tijd ook niet eenvoudig om de benodigde deskundige ondersteuning te organiseren. Hierdoor worden deze jongeren vaak doorverwezen naar werkvoorziening gerelateerde instellingen.


Voor deze jongeren wil ik mij speciaal inzetten, door de kansen in de markt te benutten. De toegevoegde waarde van Buitengoedbeheer ligt in de zakelijke blik die op het onderwijs wordt geworpen, en in de sociale insteek van de bedrijfsactiviteiten. Mijn doel is dat de jongeren in de praktijk worden uitgedaagd, hun talenten kunnen ontwikkelen, en zicht kunnen hebben op een professionele toekomst. En dat landgoederen en buitenplaatsen, die in deze tijd kampen met hoge onderhoudskosten van hun tuinen, hier ook mee geholpen zijn.“


Rico Slot  (hovenier)

Rico Slot runt sinds 2005 zijn eigen hoveniersbedrijf in de regio Nijmegen. Slot Tuinen is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen van particulieren en bedrijven. De visie van Klaas heeft hem ertoe gebracht het team te willen versterken.


" De omgeving waarin Buitengoedbeheer werkt is een bijzondere uitdaging voor jongeren. Zij leren er hun grenzen te verleggen en voldoening te hebben van hun werk. Dat gevoel van trots, dat raakt me en het geeft mij de mogelijkheid op een persoonlijke manier mijn kennis over te dragen."